NL EN ES

Overige diensten

terug
Volgende dienst:
Innovatieve diensten
Los van de eerder genoemde diensten, biedt Inproser N.V. ook consultancy diensten aan haar klanten om te zorgen voor een optimale veiligheid. Door gebruik te maken van de consultancy diensten, kan er een passend voorstel worden gedaan om voor een optimale beveiliging te zorgen. De consultancy diensten worden verdeeld in twee categorieën, te weten:
  • Security advice: heeft u als organisatie behoefte aan beveiliging op uw locatie? Dan kunnen wij vooraf langskomen voor een ‘quick scan’. Met behulp van onze ‘quick scans’ op locatie, maken wij een grondige analyse van de situatie en kaarten wij eventuele probleem punten aan. Ook analyseren wij verschillende mogelijke scenario’s om u vervolgens een gepast en gedegen voorstel te kunnen doen over de veiligheid en beveiligingsmogelijkheden op uw locatie. 
  • Security audits: bij het uitvoeren van security audits op locatie van onze klanten en/of mogelijke klanten, geven wij veiligheids- en beveiligingsinformatie op basis van de OBE-standaarden. OBE staat voor: Organizational measures, Building construction measures & Electronic measures. Alvorens wij dit kunnen doen, zorgen wij ervoor dat wij uw organisatie van binnen en van buiten helemaal kennen door een zorgvuldige vragenlijst bij langs te gaan. Op basis van de uitkomsten hiervan, komen wij met een gepast voorstel dat past bij uw organisatie. 

Sorry! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later