NL EN

Kwaliteitsbeleid

Wij als INNOVATIVE PROTECTIVE SERVICES N.V. (INPROSER) zijn er sterk van overtuigd dat kwaliteitsprincipes de basis vormen voor het ondersteunen en ontwikkelen van onze Protective Services in Suriname en de regio.

Kwaliteit is een integraal onderdeel van al onze werkmethoden. Wij geloven dat het cruciaal is voor het succes van ons bedrijf. De belangrijkste elementen van onze benadering van Kwaliteit zijn gebaseerd op de volgende KwaliteitsPrincipes:

Klantgerichtheid

We zijn afhankelijk van onze klanten en zetten ons persoonlijk in om hen adequate, innovatieve en hoogwaardige oplossingen te leveren die voldoen aan hun eisen. Ons doel is altijd om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen of deze te overtreffen en de standaard te zijn voor anderen.

Leiderschap

Het Senior Management zet zich in om alle wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten na te leven. We zorgen voor een interne omgeving waarin onze mensen volledig betrokken kunnen raken bij het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie. Het Senior management begrijpt hun verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de processen en vereisten van het kwaliteitsmanagementsysteem worden gecommuniceerd met en wordt begrepen door alle medewerkers. 

Betrokkenheid van medewerkers

We streven ernaar om zeer gemotiveerde en competente mensen te werven en te behouden. Onze mensen zijn onze belangrijkste hulpbron. We moedigen hun volledige betrokkenheid aan om hun capaciteiten te ontwikkelen ten behoeve van het individu en het bedrijf. Het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen worden ontwikkeld in samenwerking met medewerkers met als doel het stellen en bereiken van kwaliteitsdoelstellingen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de algemene strategische doelstellingen van het bedrijf haalbaar zijn.

Proces benadering

We zullen onze activiteiten en middelen beheren als een reeks van geplande processen om de juiste service te leveren, op het juiste moment met minimale verspilling, terwijl we streven naar maximale efficiëntie. Onze individuele processen zullen worden gestructureerd in een gedocumenteerd KwaliteitsManagementSysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001: 2015.

Verbetering

We zijn toegewijd aan de voortdurende verbetering van de services die we leveren en aan de effectiviteit van ons KwaliteitsManagementSysteem. We zullen duidelijke kwaliteitsdoelstellingen formuleren en onze voortgang naar hun succesvolle verwezenlijking volgen. We zullen audits uitvoeren en afwijkingen registreren met als doel verbeteringen aan te brengen waar nodig om een consistente klanttevredenheid te garanderen.

Besluitvorming op basis van feiten

We meten onze prestaties bij belangrijke activiteiten met behulp van gegevens die door afdelingsmanagers worden verstrekt en gebruiken de verzamelde gegevens om weloverwogen en effectieve beslissingen te nemen over hoe we onze processen kunnen verbeteren.

Relatie management

Onze klanten, leveranciers en samenwerkende zakenpartners zijn onderling afhankelijk van elkaar. We zullen proberen om wederzijds voordelige relaties te ontwikkelen om de kwaliteit te verbeteren, wat leidt tot grotere betrouwbaarheid, verbeterde services en verhoogde efficiëntie.

Dit KwaliteitsBeleid wordt regelmatig geëvalueerd als onderdeel van de totale evaluatie van het KwaliteitsManagementSysteem.

Sorry! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later